top of page
 
A. Wilhelmsen Foundation ble grunnlagt i 1999 til minne om Awilhelmsen-gruppens grunnlegger Anders Wilhelmsen og hans hustru Aslaug Wilhelmsen. Stiftelsen ble opprettet av deres sønner Gjert og Arne Wilhelmsen. Styret består av fem styremedlemmer.
Stiftelsens støtter:

  • Samfunnsnyttig arbeid innen forskning og utdannelse ved å gi støtte og utdele stipendier til norske og utenlandske studenter til bruk ved norske universiteter og høyskoler, særlig innen økonomi og bedriftsledelse

  • Stiftelsen samarbeider med BI, NHH og HSN. (Se høyskolens hjemmesider) Stiftelsen gir kun unntaksvis støtte til utdannelse og videre utviklingsformål for enkeltpersoner utover de avtaler den har med høyskolene.

  • Stiftelsen kan gi støtte til maritim utdannelse av norske sjøfolk, derunder norske skipsoffiserer i Norge

  • Stiftelsen utdeler en sjømannspris til den person eller institusjon som har gjort en innsats for norske sjøfolk og den norske sjømannsstand.

  • Stiftelsen kan tilgodese andre lignende eller helt spesielle formål.  

Vi gir støtte til utdannelse og bidrar i det maritime miljøet

bottom of page