top of page

Slik søker du støtte

 

Før du søker, bør du ha gjort deg kjent med våre retningslinjer om hvem som kan søke støtte.

 

Studenter ved NHH og BI Oslo

For studenter ved NHH og BI Oslo, skal søknader sendes direkte til skolene. Se søknadsprosess direkte på skolenes hjemmesider.

Merk at stiftelsen ikke gir støtte til utdannelse ved utenlandske høyskoler og universiteter samt at det for tiden bare helt unntaksvis gis direkte støtte til studenter ved norske høyskoler og universiteter.

For stipendsøkere via BI eller NHH, finner du søknadsfrist på skolenes hjemmesider. (Normalt er søknadsfristen 1. mars hvert år)

For studenter

 

Send søknad med:

  • CV

  • Karakterutskrift

  • Bekreftelse fra skolen på at du har mottatt plass

  • Budsjett for ønsket støtte

  • Et motivasjonsbrev som forklarer hvorfor du søker og hva du tror du vil oppnå ved å få vår støtte.

 

Informasjonen hjelper oss ved vurdering av søknaden.

Søknad sendes til post@awfoundation.no Emnefeltet merkes med SØKNAD.

For andre søkere

 

Har du en sak, et event, et prosjekt, et forskningsprosjekt, en bok eller annet du ønsker støtte til og som oppfyller våre kriterier, kan du fortelle oss om dette : 

  • Begrunn hvorfor du/dere vil i gang med dette og prosjektets historikk.

  • Fortell oss om din ide og fremdriftsplan.

  • Send oss oversikt over budsjettplanen og hvilket beløp dere ønsker i støtte fra oss.

Søknad sendes til post@awfoundation.no / emnefeltet merkes med SØKNAD.

Behandling av din søknad

 

Stiftelsens styre vil i hvert styremøte behandle de sist innkomne søknadene.

 

Søknadsfrist

 

Vi har løpende søknadsfrist. For stipendsøkere via BI eller NHH se søknadsfrist på skolenes hjemmesider. (Normalt er søknadsfristen 1. mars hvert år)

bottom of page