top of page

Samarbeidspartnere

A.Wilhelmsen Foundation har i dag avtaler med følgende institusjoner:
Capture.JPG

USN Universitetet i Sørøst-Norge

I mai 2019 inngikk stiftelsen en avtale med Universitetet i Sørøst-Norge (HSN) om bidrag til finansiering av en nyopprettet stipendiat stilling innenfor fagområdet Big data Analytics for Green Ships, and beyond. 

 

Stillingen skal være knyttet Universitetet og strekker seg over 4 år.  Stipendiatet vil ha en undervisningplikt på 25% og de resterende 75% går til forskningen. 

NHH Norwegian School of Economics

Med virkning fra studiestart høsten 2007 har stiftelsen en avtale om stipendprogram med Norges Handelshøyskole, Bergen (A. Wilhelmsen Foundation Scholarship Programme). Avtalen omfatter årlig stipend for tre studenter i to år:

Handelshøyskolen BI

Med virkning fra studiestart høsten 2010 har stiftelsen inngått en avtale om stipendprogram med Handelshøyskolen BI, Oslo (A. Wilhelmsen Foundation Scholarship Programme – BI). Avtalen omfatter årlig stipend for inntil to studenter:

Christian Radich

 

Stiftelsen ønsket å støtte Christian Radich med Windjammer prosjektet. Windjammer skal bidra til å øke andelen elever som gjennomfører videregående utdanning. 

Christian Radich har med sin lange tradisjon som skoleskip en svært synlig posisjon samtidig som mannskap og tokt utenlands gir et helt unikt utgangspunkt for å gi elever en helt enestående opplevelse som gir varig inntrykk. Denne rammen, både kommunikasjonsmessig og opplevelsesmessig danner kjernen i konseptet.

Støtten utbetales med kr 1.500.000 pr år fra og med 2022 tom. 2024.

Christian Radichs historie begynner lenge før skuta ble bygget i 1937. I 1878 var Norge verdens tredje største sjøfartsnasjon. Europa, med Norge inkludert, merket mer og mer virkningene av industrialiseringen utover på 1800-tallet og handel og skipsfart økte. Behovet for opplæring av sjøfolk var stort. På denne tiden var det et stort sosialt engasjement blant Kristianias borgere, og det trengtes – for fattigdommen var stor. Fem gode borgere av byen opprettet en «Commité for Indkjøb av Skib for Gutter bestemt til Sømænd». Hensikten med skoleskip var å utdanne sjøfolk for transport og handel. Den vanlige fartøytypen rundt århundreskiftet var seilskuter og det er grunnen til at seilskuta fortsatte som skoleskiptype også senere. 

bottom of page