top of page

Denne nettsiden bruker cookies

Cookies er nødvendig for å få hjemmesiden til å fungere, men de gir også informasjon om hvordan du bruker vår hjemmeside. Cookies på denne hjemmesiden brukes primært til trafikkmåling, optimalisering av sidens innhold og tilpasset markedsføring på andre sider.

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

AWFoundation bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra og på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

This website uses cookies

 

Cookies are required to make the website work, but they also provide information about how to use our website. Cookies on this site are primarily used for traffic measurement, site optimization, and customized marketing on other sites.

 

Google Analytics Google Analytics

Google Analytics Google Analytics is a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies to analyze how users use the site. The information generated by such a cookie using that site, including your IP address, is sent to Google and stored on servers in the United States. We use anonymizeIP, a feature that allows a single user to not be identified. Google uses this information to evaluate the use of the site, compile reports of activities on the site of the site owner, and to provide other services related to site and internet activities.

 

Google may also transfer this information to third parties if required by. law or in cases where third parties process the information on behalf of Google. Google will not connect your IP address with other information Google has. AWFoundation uses Google Analytics to analyze the use of our web pages. We get information about which pages are most visited, where users come from and at what times the pages are most visited, etc.

bottom of page