Krigsseilerregisteret


A. Wilhelmsen Foundation gleder seg over å ha gitt støtte slik at rapportene kan vise fremgang.

Krigsseilerregisteret (etablert 19. januar 2016) er et norsk nettsted der formålet er å utarbeide et register over alle norske sjøfolk og skip som seilte fra 1939 til 1945 i nøytral fart, for Nortraship, i hjemmeflåten, i marinen, for de allierte og nøytrale handelsskip og i alliert marine. Nettstedet er under stadig utarbeidelse. Begrepet krigsseiler har tradisjonelt vært benyttet om besetningsmedlemmer på skip i handelsflåten. Krigsseilerregisteret opererer med en videre definisjon som også omfatter militært tjenestegjørende i norsk og alliert marine. Stiftelsen Arkivet er eier og ansvarlig for Krigsseilerregisteret og Norsk senter for krigsseilerhistorie[3] og har samarbeidet med Lillesand Sjømannsforening. Registeret finansieres av private bidragsytere og fikk i 2016 en bevilgning over statsbudsjettet. Største private bidragsyter er Samlerhuset.

https://krigsseilerregisteret.no/no


Visiting address:

Beddingen 8 Aker Brygge
0250 Oslo, Norge

 

Postal address:

Postboks 1583 Vika

 0118 Oslo, Norge

Kontakt person Marie Kassel 

La oss høre fra deg

Denne siden bruker informasjonskapsler/cookies 

All rights reserved A.Wilhelmsen Foundation ©