top of page

Krigsseilerregisteret


A. Wilhelmsen Foundation gleder seg over å ha gitt støtte slik at rapportene kan vise fremgang.

Krigsseilerregisteret (etablert 19. januar 2016) er et norsk nettsted der formålet er å utarbeide et register over alle norske sjøfolk og skip som seilte fra 1939 til 1945 i nøytral fart, for Nortraship, i hjemmeflåten, i marinen, for de allierte og nøytrale handelsskip og i alliert marine. Nettstedet er under stadig utarbeidelse. Begrepet krigsseiler har tradisjonelt vært benyttet om besetningsmedlemmer på skip i handelsflåten. Krigsseilerregisteret opererer med en videre definisjon som også omfatter militært tjenestegjørende i norsk og alliert marine. Stiftelsen Arkivet er eier og ansvarlig for Krigsseilerregisteret og Norsk senter for krigsseilerhistorie[3] og har samarbeidet med Lillesand Sjømannsforening. Registeret finansieres av private bidragsytere og fikk i 2016 en bevilgning over statsbudsjettet. Største private bidragsyter er Samlerhuset.


bottom of page