top of page

Kan jeg søke om støtte?

 

 

A.Wilhelmsen Foundation kan gi økonomisk støtte til:

 

 • Forskning og utdannelse gjennom stipend for norske og utenlandske studenter til bruk ved norske universiteter og høyskoler, særlig innen økonomi og bedriftsledelse.

 • Stiftelsen kan gi støtte til utdannelse av norske skipsoffiserer/Maritim utdannelse

 • Vi støtter den norske sjømannsstand ved å utdele en årlig sjømannspris til den eller de som i særlig grad har gjort en innsats for norske sjøfolk og sjømannsstand.

 

 • Stiftelsen kan også vurdere andre lignende formål i samsvar med styrets skjønn.

Slik søker du støtte

 

Før du søker bør du ha gjort deg kjent med våre retningslinjer om hvem som kan søke støtte.

 

Studenter ved NHH og BI Oslo

For studenter ved NHH og BI​ Oslo, skal søknader sendes direkte til skolene:

For mer informasjon om søknadsprosessen via BI og NHH, trykk på linkene nedenfor og gå til deres hjemmesider.

 

Merk at stiftelsen ikke gir støtte til utdannelse ved utenlandske høyskoler og universiteter, samt at det for tiden bare helt unntaksvis gis direkte støtte til studenter ved norske høyskoler og universiteter.

For stipendsøkere via BI eller NHH, finner du søknadsfrist på skolenes hjemmesider. (Normalt er søknadsfristen 1. mars hvert år)

For studenter

 

Send søknad med:

 • CV

 • Karakterutskrift

 • Budsjett for ønsket støtte

 • Et motivasjonsbrev som forklarer hvorfor du søker og hva du tror du vil oppnå ved å få vår støtte.

 

Informasjonen hjelper oss ved vurdering av søknaden.

Søknad sendes til post@awfoundation.no Emnefeltet merkes med SØKNAD.

For andre søkere

 

Har du en sak, et event, et prosjekt, et forskningsprosjekt, en bok eller annet du ønsker støtte til og som oppfyller våre kriterier, kan du fortelle oss om dette : 

 • Begrunn hvorfor du/dere vil i gang med dette og prosjektets historikk.

 • Fortell oss om din ide og fremdriftsplan.

 • `Send oss oversikt over budsjettplanen og hvilket beløp dere ønsker i støtte fra oss.

Søknad sendes til post@awfoundation.no  / emnefeltet merkes med SØKNAD.

Behandling av din søknad

 

Stiftelsens styre vil i hvert styremøte behandle de sist innkomne søknadene.

 

Søknadsfrist

 

Vi har løpende søknadsfrist. For stipendsøkere via BI eller NHH, se søknadsfrist på skolenes hjemmesider. (Normalt er søknadsfristen 1. mars hvert år)

bottom of page