top of page

Hvem er vi ? 

A.Wilhelmsen Foundation er en stiftelse som bidrar innen forskning og utdanning ved blant annet å utdele stipendier, gi støtte til utdannelse av norske skipsoffiserer eller bidrar til samfunnsnyttig arbeid etter styrets skjønn.

 

En gang i året deler A.Wilhelmsen Foundation ut en sjømannspris til personer eller en institusjon som i stor grad har gjort en innsats for sjømannsstanden og det norske sjøfolk.

Vår historie

 

A.Wilhelmsen Foundation er opprettet til minne om Awilhelmsen-gruppens grunnlegger, Anders Wilhelmsen og hans kone Aslaug Wilhelmsen.

 

Familien stammer fra generasjoner av sjøfolk fra Tjøme. Tre brødre Wilhelmsen ble skipsførere, mens Anders Wilhelmsen, etter middel- og handelsskole samt praktisk erfaring, ble skipsreder. Fra en beskjeden start skulle Anders Wilhelmsens Rederi bli et av Norges mest allsidige, med interesser som spenner fra tankfart, investeringer og cruise til eiendomsforvaltning og detaljhandel. I henholdsvis 1958 og 1954 ble Anders Wilhelmsen sønner, Gjert og Arne, ansatt i Anders Wilhelmsens Rederi.

 

Anders Wilhelmsen og hans sønner var opptatt av sjøfolks velferd. Spesielt la man vekt på gode sosiale forhold ombord. Rederiet var kjent for sitt positive miljø og markerte seg sterkt under Neptuniaden-konkurransene på norske handelsskip i 1960-årene.

 

Awilhelmsens kulturelle engasjement kom blant annet til uttrykk gjennom 14 år som medlem av styret i Norsk Maritimt Museum, tidligere Norsk Sjøfartsmuseum.

 

Takket være særdeles vellykkede disposisjoner i kjølvannet av seksdagerskrigen i Midtøsten 1967, stod Anders Wilhelmsens rederi økonomisk godt rustet til å satse på nye virksomheter, hvor av cruisefarten ble epokegjørende. Grunnleggeren Anders Wilhelmsen fikk dessverre ikke oppleve dette fullt ut selv. Imidlertid ble cruiseeventyret igangsatt og gjennomført av sønnene Gjert og Arne. Sommeren 1969 sovnet Anders Wilhelmsen inn, vel 70 år gammel.

 

Stiftelsen ble etablert i 1999 til et minne for Anders og hans hustru Aslaug Wilhelmsen. Stiftelsesmøtet ble avholdt den 13. april 1999 ledet av Anders og Aslaug`s sønner. A. Wilhelmsen Foundation sitt formål ble her definert.

 

Sønnene, Gjert og Arne, ønsket at stiftelses formålet hadde bakgrunn i deres foreldres interesser for det maritime miljø og betydningen av utdannelse.

 

Det har alltid vært Awilhelmsens klare virksomhetsfilosofi å skape verdier for samfunnet, samtidig som kommersielle mål følges.

 

Awilhelmsen familien har historisk gitt bidrag til forsknings- og utdannelses relaterte tiltak med hovedvekt innen det maritime. Gjert og Arne var stolte av de resultatene som er skapt gjennom dette.

Slik drives vi

 

A. Wilhelmsen Foundation ledes av et styre bestående av fem medlemmer.

Styret skal blant annet bestå av en person fra Awilhelmsen-gruppen med særlig innsikt i og kompetanse fra næringslivet, samt en forretningsadvokat. Styret velger selv sine etterfølgere, og hvert styremedlem tjenestegjør i fire år. Et styremedlem kan gjenvelges for to nye perioder.

 

Styret er ansvarlig for en tilfredsstillende forvaltning av stiftelsens midler i samsvar med dens formål og representerer stiftelsen utad.

 

Alle styrevedtak skal skje i styremøte og innføres i styreprotokoll. Som styrets vedtak gjelder det flertallet av de møtende styremedlemmer har stemt for.

bottom of page