top of page

In the same Boat


Foreningen In The Same Boat er i sitt tredje driftsår med tiltak mot marin forsøpling.

De disponerer en rekke båter, først og fremst seilbåter og mindre arbeidsbåter, som går i tokt langs Norges kyst.

Mannskapet på båtene består av en profesonell skipper og vert, og i tillegg ungdom mellom 20 og 25, som reiser til Norge fra hele verden, for å lære om havet og hjelpe til med strandrydding og andre aktiviteter i vårt arbeid mot marin forsøpling.

Hittil har de ryddet mer enn 10 000 sekker med søppel, dvs. 100 tonn. Filmene som lages om arbeidet er totalt sett mer enn 10 millioner ganger. Foreningen holder også event med tusenvis av skoleelever og har hatt miljøstasjon på mange festivaler langs kysten.

In the same boat har passert 3 000 gjestedøgn med langtidsfrivillige ungdommer, og har i skrivende stund mer enn 800 ungdommer på venteliste, fra alle verdensdeler.

Denne filmen beskriver virksomheten:

https://www.facebook.com/inthesameboat.no/videos/388550391709457/

Foreningen trengte finansiell støtte til å utdanne flere skippere som per i dag er tett knyttet til organisasjonen så de kunne unngå å leie personer til jobben.

A. Wilhelmsen Foundation støttet foreningen med å tilby utdanning til 2 nye skippere med D5L, IMO50 samt passasjer- og krisehåndteringskurs.

Foreningens langsiktige mål er å bygge opp en helårs støtte for både frivillig og profesjonell strandrydding langs hele Norges kyst, slik at så mange som mulig kan komme seg ut i skjærgården, både for å lære, for å bli inspirert og for å gjøre en praktisk innsats med ryddingen.

Vi føler oss trygge på at alle som har vært med oss ut på en aksjon, vil være gode ambassadører for havet, og at de vil bli flinkere til å ta vare på eget søppel, og kanskje også påvirke andre.


bottom of page