top of page

DS Kysten


DS Kysten Nasjonal historie, regionalhistorie og kulturhistorie gjennom 110 år DS Kysten ble sjøsatt ved Trondhjem Mekaniske Verksted i 1909. Hun debuterte som dronningen av Trondhjemsfjorden, som den raskeste lokale «dampen» langs Trøndelagskysten mellom Namsos og Trondhjem - sågar den første med elektrisitet ombord. Skutas 110-årige historie er deretter en seiling gjennom tidsepoker og hendelser langs viktige linjer i nasjonens og samfunnets utvikling.

A. Wilhelmsen Foundation støtter DS Kysten for å få skuta i drift og bevare kulturhistorien.


bottom of page