top of page

Plastpiratene nominert til Oslo Miljøpris


Plastpiratene jobber for å få hav og mennesker på rett kjøl. De rydder plast langs kysten og spesielt i Oslo fjorden. Samtidig sysselsetter de "svakere" grupper i samfunnet som har/har hatt store utfordringer i livet med rus og psykiatri og gir dem mening med livet. I motsetning til hva Pirater er kjent for, nemlig å skape utrygge havner, så er målet til Andreas Brandvoll og plastpiratene motsatt - De vil nemlig skape trygge og rene havner.

Plastpiratene er en ideell miljøvernorganisasjon som opplyser om forsøpling og arrangerer miljødugnader. De har avdelinger fra Bodø og sørover i Norge. En av arbeidsoppgavene er å rydde strender for plast. Plast som ellers hadde blitt brutt ned til mikroplast og til slutt havnet i næringskjeden. Fremtidens barn fortjener å komme til en verden med mindre forurensning og forsøpling en den har i dag, heter det på deres facebookside.

A. Wilhelmsen Foundation støtter den gode jobben og ildsjelen Anders Brandvoll med å gi finansiell støtte til utdanning av x antall D5L kurs for plastpirater.


bottom of page