top of page

Fyrbøterkurs for å ivareta kunnskap


Norsk Veteranskibsklub viser til den svært gledelige støtten på 50.000 fra Wilhelmsen Foundation i 2017, til Norsk Veteranskibsklubs arbeid med å utvikle og gjennomføre kurs for kullfyrbøtere.

Kompendiet som ble utviklet. Den teoretiske delen av kurset med skriftlig eksamen og utstedelse av kursbevis, ble gjennomført med 30 deltakere på Norsk Maritimt museum 10 og 11 februar 2018. De praktiske delene med oppfyring og driftsfyring av kullfyrt dampkjele, vil bli gjennomført i løpet av våren 2019 når DS Børøysund kommer til Oslo etter endt 5-årsklassing ved Gotenius Varv i Gøteborg.

Børøysund har ligget vel et år på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand for en omfattende reparasjon av den 110 år gamle og originale dampkjelen.

(Bilde : Første propellskip som krysset atlanteren :SS Great Britain 1845. Denne båten eksisterer i dag som museum skip)

Norsk Veteranskibsklub takker hjertelig for denne meget viktige støtten til utvikling og gjennomføring av en betryggende opplæringen og hva den vil bety for korrekt og forsvarlig drift av våre kullfyrte veteranbåter. Det er så vidt vi har bragt på det rene det første tiltaket av sitt slag her til lands på flere generasjoner.

Med vennlig hilsen Norsk Veteranskibsklub v/Jan F. Andersen-Gott


bottom of page