A. Wilhelmsen Foundation

A. Wilhelmsen Foundation ble grunnlagt i 1999 til minne om Awilhelmsen-gruppens grunnlegger Anders Wilhelmsen og hans hustru Aslaug Wilhelmsen.

Stiftelsens ledes av et styre bestående av inntil fem personer. Styret velges for fire år av gangen. Den daglige drift foretas av forretningsfører ansatt av styret.

 

The A. Wilhelmsen Foundation was created in 1999 in memory of the Awilhelmsen group of companies’ founder, Anders Wilhelmsen and his wife Aslaug Wilhelmsen.

The Foundation is headed by a Board comprising of up to five members. The Board is elected for four-year terms of office. The day-to-day business of the Foundation is managed by a business manager appointed by the Board.